Ana Sayfa | Reklam Ver | Sitene Ekle | Künye | Facebook | Twitter
 
Fuarlar Arkeoloji Toki Haberleri Yazılık Devremülk Emlakçılar Sözleşme Örnekleri
 
2013 Kira Kontratı Örneği - Kira Sözleşmesi 06.08.2013
Yeni bir ev kiralarken veya kiraya verirken yapacağınız sözleşmesi nasıl olduğunu hiç araştırdınız mı? 2013 Kira sözleşmesinin nasıl olması gerektiğini ve detaylarını bu yazımızda okuyabilirsiniz.

Bir ev kiralanırken belkide ihmal edilen şeylerden biride ev kiralama sözleşmesi doldurmamak oluyordur. Ne olursa olsun hem kiracı için hem de ev sahibi için çok önemli bir şeydir. 

Bu sözleşme ne işe yarar kısaca bundan bahsedelim; Kira sözleşmesi ev sahibi ile kiracı arasında imzalanan ve her iki tarafında haklarının savunulduğu bir sözleşmedir. Belirlenen süre içinde ev sahibi ile kiracı arasında belirlenen tüm sorumluluklar yerine getirilmelidir. 

Burada dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de yapılan sözleşmenin kurallara uygun olması gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan kontrat geçersiz bile sayılabilir. Bu yüzden kiracı ve ev kiralayanın 2013 kira sözleşmesi içinde yer alması gereken şeyleri bilmesi gerekmektedir. 

Peki 2013 kira sözleşmesi nasıl olmalıdır?

 

Kira kontratı örneği 2013
 
Kira Sözleşmesi
Dairesi
Mahallesi
Cadde/Sokağı
Numarası
Kiralananın Cinsi
Kiralayan Adı Soyadı
Kiralayanın T.C. Kimlik No
Kiralayanın Adresi
Kiracının Adı Soyadı
Kiracının T.C. Kimlik No
Kiracının Adresi
Akdin Başlangıç Tarihi
Akdin Süresi
Yıllık Kira Bedeli
Aylık Kira Bedeli
Kira Bedelinin Ödeme Şekli
Kiralananı Kullanım Şekli
Kiralananın Durumu
Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar
 
İmzalar
 
 
Genel Koşullar
1. Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.
2. Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.
3. Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.
4. Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak  zararı karşılamak zorundadır.
5. Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.
6. Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.
7. Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.
8. Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.
9. Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.
10. Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.
11. Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.
12. Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.
13. Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.
14. Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.
15. Kiracı, kendisi  veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.
16. Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.
17. Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.
 
İmzalar
 
 
Özel Koşullar
1. Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik edilemez.
2. Kiralanan, mesken dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.
3. Kiralananda, kiracı, eşi ve çocuklarının dışında kimse kalamaz.
4. Kira bedelleri,  her ayın beşinci günü akşamına kadar, kiralayanın …………… bankası, ………………… Şubesindeki …………………………… numaralı hesabına yatırılacaktır.  Kira parasının başka bir şubeden havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Bir ayın kira parasının ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar işleyecek kira paralarının tümü muacceliyet kazanacaktır.
5. Kiralananın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı tarafından ödenecektir.
6. Kapılar, pencereler, sıhhî tesisat araçları sağlam, tam ve kullanılmaya elverişli olarak teslim edilmiştir.
7. Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde -teknik olanaksızlar hariç-  yaptıracaktır.
8. Kiracı, elektrik aboneliğini kendi adına yaptıracak, sözleşme sonunda hesabı kestirerek, buna ilişkin makbuz fotokopisini kiralayana verecektir.
9. Kiracı, üç gün içinde, aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir.
10. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı, Ankara mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır.
İşbu, on yedi genel ve on özel koşuldan oluşan sözleşmeyi, hür iradelerimizle iki nüsha olarak imzaladık. 
 
Tarih
Kiracı, Müteselsil Borçlu ve Kefil, Kiralayanın;
İsim Soyisim
İmzalarıKaynak: Emlak Haberleri
 
Bu Haberi Profilinde Paylaş
 
Copyright 2011 © - Emlakgunlugu.com bir Piston Interactive Ürünüdür.
Emlak Haberleri - Konut Projeleri - Mortgage ve Kredi - İhaleler - Emlak Hukuku - Mimarlık - Kampanyalar - Global Haberler - İnsan Kaynaklari - Künye - MessagePaper